Kvalitet i ACTAS

I Actas arbejder vi målrettet med at bevare vores høje kundetilfredshed. Kvalitet og kvalitetssikring hos den enkelte kunde vægtes derfor højt.

Vi er certificeret inden for
AIA, ADK, ABA, ABV-T, AVA, MEK, TVO

Som ISO 9001 certificeret virksomhed, skal vi bl.a. leve op til disse krav

  • Dokumentation til vores kunder om, at vi har leveret den aftalte ydelse
  • Procedurer for opbevaring af fortrolige oplysninger, nøgler etc. udleveret af vores kunder
  • Løbende udvikling af vores kvalitet og leverance af de aftalte ydelser
  • Kvalitetsmål og målrettet arbejde med forbedringer
  • Årlig kontrol af et akkrediteret certificeringsorgan

Kvalitet hos medarbejderne

  • Vi sikrer os, at alle nye medarbejdere får den rette introduktion til ACTAS, og de opgaver vi løser
  • Vi efteruddanner vores medarbejdere, så de kan bidrage til at udvikle sikkerheden hos kunden
  • Vi benytter medarbejdere med de rette kompetencer til den enkelte opgave
  • Vi udfører løbende kontrol med arbejdets udførelse jf. den til enhver tid gældende procedure

Kvalitet hos samarbejdspartnere

  • Hvis vi benytter os af samarbejdspartnere, er det et krav, at disse ligeledes er ISO 9001 certificeret, inden en aftale indgås.