Facility service

Teknisk Facility Service fra Actas består af en række fordelagtige aftaler indenfor sikring og sikkerhed, som kan indgås enkeltvis eller i pakker efter behov. Formålet er at sikre en bedre produktivitet og kvalitet i vores kunders kerneforretninger ved, at de uddelegerer snævre kompetenceområder til vores specialister.

Vi gør, hvad vi gør bedst.
Så du kan gøre det,
du gør bedst

Teknisk Facility Service fra Actas er drift og management af sikkerhedsinstallationer, adgangskontrol, mekaniske låsesystemer samt port og bomanlæg. Derudover faciliterer og servicerer vi installationer, som er tilpasset forhold, der kræver specielle godkendelser eller krav.

En serviceaftale med Actas giver plads til forbedring. Vi tager over, hvor vi er bedst – og du kan i højere grad koncentrere dig om egne ydelser.

Aftalerne er enkle og gennemsigtige. Actas udbyder flere grader af niveau – fra komplekse, bemandede løsninger til mere driftsorienterede serviceaftaler eller lovpligtige eftersyn.

Facility service kan bl.a. bestå af…

  • Videokontrol
  • Udtræk af video til politi og myndigheder
  • Design og print af ID-kort
  • Administration af brugere i adgangskontrol
  • Administration af brugere i indbrudsalarmer

Vi drifter, servicerer og kontrollerer efter dit ønske og behov