Skip to main content

1. Indledning

1.1 I denne privatlivspolitik (”Politikken”) beskrives, hvordan Actas A/S (”os”, ”vi” eller
vores”) i rollen som dataansvarlig indsamler og behandler dine personoplysninger i
forbindelse med køb af ydelser, medlemskab, produkter eller generel brug af vores
hjemmeside.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde
databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri
om oplysningspligt. 

2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies

2.1 Når du besøger vores hjemmeside, vil personoplysninger, indsamlet med cookies, blive
behandlet. Information om denne behandling kan findes her: https://actas.dk/
cookiedeklarationen/

3. Typer af personoplysninger som behandles

3.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse
med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede
personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger:


a) navn
b) adresse
c) telefonnummer
d) e-mail
e) købshistorik
f) fakturerings- og bogføringsbilag
g) regning status (saldo, kundepoint el.)
h) kundenummer
i) IP-adresse


3.2 Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne
kilder. Personoplysninger fra de eksterne kilder indsamles fra offentligt tilgængelige registre hos Erhvervsstyrelsen (CVR).


3.3 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet
ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved
opdatering af denne Politik.

4. Formål med behandlingen af personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR. Personoplysningerne kan alt efter
omstændighederne behandles til følgende formål:

a) For at kunne levere eller tilbyde ydelser eller produkter brugere, kunder eller
medlemmer.
b) For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til
gældende lovgivning, eksempelvis opbevaring af regnskabs- og bogholderibilag.
c) At kunne yde support og give servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål
eller klager og sende opdateringer om vores produkter og ydelser.
d) For at forbedre vores produkter, ydelser eller hjemmeside.
e) At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.

5. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

5.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i
overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de
konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:


a) Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med den registrerede
person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
b) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel
6, stk. 1, litra c.
c) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den
registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder,
der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR,
artikel 6, stk. 1, litra f.
d) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der
træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf.
GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.

6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

6.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver
det, herunder når det er relevant og på din og/eller den dataansvarliges eventuelle
konkrete anmodning herom.


6.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:


a) Databehandlere
b) Samarbejdspartnere


6.3 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som
leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores
services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle
personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf.
Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os,
sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale,
som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller
samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelseseller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på,
medmindre lovgivningen foreskriver andet.


6.4 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden
for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

7. Sletning og opbevaring af personoplysninger

7.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores
behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det
tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation
af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål
angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at
kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit af denne Politik.

​8. Dine rettigheder

8.1 Som registreret person har du en række rettigheder:

8.1.1 Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om
dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til
andre.

8.1.2 Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

8.1.3 Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

8.1.4 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

8.1.5 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige
situation.

8.1.6 Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden
menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din
ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit
udtrykkelige samtykke.

8.1.7 Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine
personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis
du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den
behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.

8.1.8 Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du
har afgivet til os.

8.1.9 Du kan altid klage til Datatilsynet.

8.2 Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke
sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette
afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


8.3 Du kan finde mere information om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets
hjemmeside.


8.4 Venligst brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.


8.5 Vi bestræber os på at møde dine ønsker omkring vores behandling af
personoplysninger, men du kan altid indsende en klage til Datatilsynet.

​9. Ændringer til denne politik

9.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer
Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige
ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, email eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

10. Produktansvar

10.1 Du er velkommen til at kontakte os på nedenfor angivet kontakt e-mail, hvis du:


a) er uenig i vores behandling eller mener, at vores behandling af dine
personoplysninger overtræder lovgivningen
b) har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik, eller
c) ønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person.


Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller
flere rettigheder, kan vi kontaktes på GDPR@actas.dk.

​Dette er version 2, som senest er opdateret den 11.01.2024