SikkerhedsBranchen

Vi er medlem af SikkerhedsBranchen, hvilket betyder, at vi lever op til brancheforeningens etiske  regelsæt og sikrer vores kunder en professionel  samarbejdspartner. Med en direktør, der er i bestyrelsen og formand for TVO udvalget og flere medarbejdere, som er medlem af diverse udvalg i SikkerhedsBranchen, holder vi os skarpt opdateret på lovgivninger og tendenser.